logo bip.gov.pl

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Informacje podstawowe / Przedmiot działalności i kompetencje
1.

Przedmiot działalności i kompetencje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle realizuje zadania wynikające z następujących aktów prawnych:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

2. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);

3. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

(Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.);

4. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

(Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.);

5. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

6. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.);

7. ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm);

8. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2012-05-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-05-10
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-13 13:38

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj