logo bip.gov.pl

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Stan przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania / Kolejność załatwiania spraw
1.

Kolejność załatwiania spraw

Wszystkie indywidualne sprawy załatwiane są przez odpowiednie sekcje w kolejności ich wpływu do MOPS.

Każde nowe podanie/wniosek złożone w MOPS podlega, zgodnie z obowiązującą Instrukcją kancelaryjną rejestracji w odpowiednim dzienniku i zostaje opatrzone datą wpływu do Ośrodka oraz numerem z dziennika.
Generalną zasadą postępowania administracyjnego, wynikającą z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, jest to, że sprawy powinny być załatwione "niezwłocznie", nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu podania/wniosku do MOPS. 


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2016-04-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-04-20
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-20 10:11

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj