logo bip.gov.pl

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne / Ogłoszenia o konkursach ofert
1.

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe- wynajem sali doświadczania świataPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-04-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-24
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-24 21:07

rejestr zmian publikacji »

2.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. Zorganizowanie 3-dniowych, wyjazdowych warsztatów „Rodzic-Dziecko” Rola aktywnie spędzanego czasu wolnego w rodzinie – teoria i praktykaPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-04-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-24
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-24 20:58

rejestr zmian publikacji »

3.

Zapytanie ofertowe UE.261.5.9.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi na realizację poradnictwa specjalistycznego dla rodziców i dzieci „Po zdrowie” w zakresie psychologii dziecięcej.Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-04-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-20 15:18

rejestr zmian publikacji »

4.

Zapytanie ofertowe UE.261.5.10.2018

Zapytanie ofertowe – wynajem pomieszczeń – II postępowanie.Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-04-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-20 15:10

rejestr zmian publikacji »

5.

Ogłoszenie o zamówieniu 547423-N-2018

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie wyjazdów do placówek kulturalnych dla uczestników projektu Akademia Pełni Życia.Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-04-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-19 14:24

rejestr zmian publikacji »

6.

Zapytanie ofertowe FK.261.96.2018

Zapytanie ofertowe na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Jasła na lata 2018-2024


Załączniki: Rozmiar:
1.527 MB
190.204 KB
88.396 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-04-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-13
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-13 15:09

rejestr zmian publikacji »

7.

Ogłoszenie o zamówieniu UE.261.5.8.2018

Ogłoszenie o zamówieniu - dogoterapiaPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-04-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-20 15:04

rejestr zmian publikacji »

8.

Zapytanie ofertowe UE.261.5.7.2018

Zapytanie ofertowe – wynajem pomieszczeńPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-04-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-19 13:46

rejestr zmian publikacji »

9.

Ogłoszenie o zamówieniu UE.261.3.16.2018.ŻDPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-16 11:25

rejestr zmian publikacji »

10.

Ogłoszenie o zamówieniu UE.261.5.6.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. „Realizacja zajęć dogoterapii dla uczestników projektu Kierunek – Rodzina”Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-10 15:52

rejestr zmian publikacji »

11.

Ogłoszenie UE.261.3.14.2018.ŻD

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI Usługa zorganizowania oraz przeprowadzenia zajęć z arteterapii dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-05 15:06

rejestr zmian publikacji »

12.

Ogłoszenie UE.261.3.15.2018.ŻD

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI Usługa przeprowadzenia kursu komputerowego dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społeczny.Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-05 15:04

rejestr zmian publikacji »

13.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

W postępowaniu nr UE.261.3.9.2018.ŻD pn. Usługa przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z badaniem preferencji i zainteresowań uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym


Załączniki: Rozmiar:
234.704 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-19 15:11

rejestr zmian publikacji »

14.

Informacja

Informacja z otwarcia ofert - posiłki dla uczestników projektu Akademia Pełni Życia


Załączniki: Rozmiar:
668.993 KB
240.827 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-20 17:41

rejestr zmian publikacji »

15.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne i inne szczególne usługi Usługa przeprowadzenia „ABC emocji” grupowych zajęć psychoedukacyjnych rozwijania inteligencji emocjonalnej dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-09 14:50

rejestr zmian publikacji »

16.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne i inne szczególne usługi Usługa przeprowadzenia zajęć grup samopomocowych dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-30 12:10

rejestr zmian publikacji »

17.

Informacja

Informacja z otwarcia ofert „Usługi przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z badaniem preferencji i zainteresowań uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”


Załączniki: Rozmiar:
811.492 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-15
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-15 15:16

rejestr zmian publikacji »

18.

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe nr UE.261.4.9.2018 – dostawa prasy, gier, płyt filmowych i książek.


Załączniki: Rozmiar:
2.393 MB
2.876 MB
271.603 KB
275.888 KB
354.464 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-12
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-12 15:26

rejestr zmian publikacji »

19.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Psychoterapia dla uczestników projektu "Akademia Pełni Życia"Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-21 14:07

rejestr zmian publikacji »

20.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Grupowa terapia zajęciowa dla uczestników projektu "Akademia Pełni Życia"Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-23 14:50

rejestr zmian publikacji »

21.

Przetarg nieograniczony UE.261.4.6.2018

Przetarg nieograniczony na transport osób niepełnosprawnychPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-08
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-23 14:38

rejestr zmian publikacji »

22.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu na posiłki dla uczestników projektu „Akademia Pełni Życia”Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-08
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-08 15:07

rejestr zmian publikacji »

23.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

„Usługa przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z badaniem preferencji i zainteresowań dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”


Załączniki: Rozmiar:
3.743 MB
600.808 KB
79.000 KB
433.087 KB
90.000 KB
2.704 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-06 16:19

rejestr zmian publikacji »

24.

Informacja

Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Usługa przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”


Załączniki: Rozmiar:
225.864 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-06 14:08

rejestr zmian publikacji »

25.

Informacja

Informacja o nieudzieleniu zamówienia pn. Usługa przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z badaniem preferencji i zainteresowań dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym


Załączniki: Rozmiar:
211.812 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-06 14:02

rejestr zmian publikacji »

26.

Informacja

Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Usługa przeprowadzenia warsztatów grupowych w zakresie kształtowania proaktywnej postawy na rynku pracy dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”


Załączniki: Rozmiar:
212.869 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-06 13:59

rejestr zmian publikacji »

27.

Informacja

Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Usługa przeprowadzenia indywidualnej diagnozy osobowościowej dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”


Załączniki: Rozmiar:
210.275 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-06 13:56

rejestr zmian publikacji »

28.

Ogłoszenie o zamówieniu - poradnictwo logopedyPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-02
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-19 14:52

rejestr zmian publikacji »

29.

Informacja

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu p.n. „Usługa przeprowadzenia warsztatów grupowych w zakresie kształtowania proaktywnej postawy na rynku pracy dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”


Załączniki: Rozmiar:
689.733 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-26 14:42

rejestr zmian publikacji »

30.

Informacja

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu p.n. „Usługa przeprowadzenia indywidualnej diagnozy osobowościowej dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”


Załączniki: Rozmiar:
705.748 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-26 14:37

rejestr zmian publikacji »

31.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne

Usługa przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z badaniem preferencji i zainteresowań dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym


Załączniki: Rozmiar:
3.653 MB
600.808 KB
79.000 KB
433.087 KB
90.000 KB
2.704 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-23
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-23 14:14

rejestr zmian publikacji »

32.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne

„Usługa przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”


Załączniki: Rozmiar:
3.500 MB
594.487 KB
77.500 KB
437.085 KB
91.000 KB
2.641 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-23
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-23 14:00

rejestr zmian publikacji »

33.

INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA w postępowaniu nr UE.261.3.6.2018

Pn. Usługa przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z badaniem preferencji i zainteresowań uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym


Załączniki: Rozmiar:
205.769 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-23
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-23 13:49

rejestr zmian publikacji »

34.

INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA w postępowaniu nr UE.261.3.7.2018

Pn. „Usługa przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”


Załączniki: Rozmiar:
207.765 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-23
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-23 13:47

rejestr zmian publikacji »

35.

Modyfikacja do ogłoszenia


Załączniki: Rozmiar:
1.019 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-22
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-22 15:32

rejestr zmian publikacji »

36.

Modyfikacja do ogłoszenia


Załączniki: Rozmiar:
1.136 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-22
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-22 15:33

rejestr zmian publikacji »

37.

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy suszu konferencyjnegoPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-01 13:41

rejestr zmian publikacji »

38.

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe dotyczące dostaw środków czystościPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-15
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-01 13:42

rejestr zmian publikacji »

39.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługa przeprowadzenia warsztatów grupowych w zakresie kształtowania proaktywnej postawy na rynku pracy dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym


Załączniki: Rozmiar:
4.236 MB
3.390 MB
77.000 KB
91.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-15
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-15 11:04

rejestr zmian publikacji »

40.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne „Usługa przeprowadzenia indywidualnej diagnozy osobowościowej dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”


Załączniki: Rozmiar:
4.115 MB
3.467 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-15
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-15 10:41

rejestr zmian publikacji »

41.

Ogłoszenie

Opracowanie i realizacja zajęć edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie aspektów psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie.Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-13
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-02 15:27

rejestr zmian publikacji »

42.

Ogłoszenie

Zorganizowanie i przeprowadzenie grupy wsparcia dla rodziców przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych z terenu miasta Jasła.Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-13
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-05 13:27

rejestr zmian publikacji »

43.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne „Usługa przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”


Załączniki: Rozmiar:
4.364 MB
2.771 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-08
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-08 15:27

rejestr zmian publikacji »

44.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi Usługa przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z badaniem preferencji i zainteresowań uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym


Załączniki: Rozmiar:
4.433 MB
2.840 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-08
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-08 15:23

rejestr zmian publikacji »

45.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne „Usługa przeprowadzenia indywidualnej diagnozy osobowościowej dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”


Załączniki: Rozmiar:
2.631 MB
3.500 MB
72.000 KB
88.500 KB
699.734 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-15 09:35

rejestr zmian publikacji »

46.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Przeprowadzenie indywidualnych oddziaływań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-01-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-31
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-05 14:36

rejestr zmian publikacji »

47.

Plan zamówień 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm. ), zwanej dalej ustawa Pzp, przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 roku


Załączniki: Rozmiar:
4.407 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-01-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-29
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-29 11:32

rejestr zmian publikacji »

48.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Terapia rodzin


Załączniki: Rozmiar:
2.175 MB
599.804 KB
598.000 KB
260.971 KB
60.000 KB
258.256 KB
45.014 KB
335.896 KB
45.354 KB
2.113 MB
145.058 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-01-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-05 15:26

rejestr zmian publikacji »

49.

Informacja

Informacja o wyniku postępowania ofertowego oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty


Załączniki: Rozmiar:
165.913 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-01-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-25
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-25 15:15

rejestr zmian publikacji »

50.

Informacja

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr FK.261.23.1.2018 pn. "Usługa cateringowa w postaci suszu konferencyjnego na spotkanie w dniu 27.01.2018 r."


Załączniki: Rozmiar:
608.630 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-01-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-23
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-23 16:17

rejestr zmian publikacji »

51.

Informacja

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr FK.261.24.1.2018 pn. "Usługa cateringowa na spotkanie w dniu 27.01.2018 r."


Załączniki: Rozmiar:
583.236 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-01-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-23
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-23 16:14

rejestr zmian publikacji »

52.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne

 

 

PRZEPROWADZENIE PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA RODZICÓW I DZIECI „PO ZDROWIE” W ZAKRESIE DIETETYKI

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-01-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-22
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-15 09:18

rejestr zmian publikacji »

53.

Ogłoszenie

Unieważnienie postępowania nr FK.261.85.2017


Załączniki: Rozmiar:
485.357 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-01-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-17 14:04

rejestr zmian publikacji »

54.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu usługi cateringowej na spotkanie w dniu 27.01.2018 r. 


Załączniki: Rozmiar:
1.293 MB
43.000 KB
60.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-01-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-16 17:11

rejestr zmian publikacji »

55.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu usługi cateringowej w postaci dostawy suszu konferencyjnego na spotkanie w dniu 27.01.2018 r.


Załączniki: Rozmiar:
1.094 MB
42.000 KB
60.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-01-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-16 17:06

rejestr zmian publikacji »

56.

Postępowanie w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie poradnictwa prawnego.


Załączniki: Rozmiar:
4.074 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-01-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-16 16:19

rejestr zmian publikacji »

57.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Załączniki: Rozmiar:
924.326 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-01-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-04
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-04 16:39

rejestr zmian publikacji »

58.

Ogłoszenie

 


Załączniki: Rozmiar:
1.243 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2017-12-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-12-29
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-29 14:36

rejestr zmian publikacji »

59.

Ogłoszenie


Załączniki: Rozmiar:
1.342 MB
17.735 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2017-12-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-12-22
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-22 09:46

rejestr zmian publikacji »

60.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę bonów


Załączniki: Rozmiar:
357.982 KB
15.495 KB
14.839 KB
14.516 KB
15.159 KB
14.146 KB
15.642 KB
16.881 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2017-12-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-12-11
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-11 11:53

rejestr zmian publikacji »

61.

Ogłoszenie


Załączniki: Rozmiar:
934.370 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2017-12-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-12-08
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-08 13:51

rejestr zmian publikacji »

62.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert


Załączniki: Rozmiar:
2.265 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2017-11-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-11-30
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-30 14:19

rejestr zmian publikacji »

63.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2017-10-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-23
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-23 14:47

rejestr zmian publikacji »

64.

Unieważnienie postępowania


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2017-10-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-23
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-23 14:45

rejestr zmian publikacji »

65.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2017-10-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-23
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-23 14:41

rejestr zmian publikacji »

66.

Ogłoszenie


Załączniki: Rozmiar:
1.298 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2017-10-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-10
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-10 16:16

rejestr zmian publikacji »

67.

Ogłoszenie w sprawie udziału w komisji konkursowej


Załączniki: Rozmiar:
919.558 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2017-09-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-13
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-13 15:25

rejestr zmian publikacji »

68.

ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert  


Załączniki: Rozmiar:
450.110 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2017-09-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-06
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-06 19:28

rejestr zmian publikacji »

69.

Ogłoszenie w sprawie udziału w komisji konkursowej


Załączniki: Rozmiar:
830.021 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2017-05-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-29
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-29 08:56

rejestr zmian publikacji »

70.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert


Załączniki: Rozmiar:
1.686 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2017-05-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-11
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-11 14:04

rejestr zmian publikacji »

71.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć fitness


Załączniki: Rozmiar:
8.664 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2017-04-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-26
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-26 17:25

rejestr zmian publikacji »

72.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć Nordic-Walking


Załączniki: Rozmiar:
1.869 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2017-04-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-26
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-26 17:20

rejestr zmian publikacji »

73.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń dla osób sprawujących opiekę nad osobami starszymi i zależnymi


Załączniki: Rozmiar:
2.242 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2017-04-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-26
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-26 17:18

rejestr zmian publikacji »

74.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń dla osób starszych z zakresu obsługi komputera i poruszaniu się po Internecie


Załączniki: Rozmiar:
9.572 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2017-04-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-26
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-26 16:33

rejestr zmian publikacji »

75.

Ogłoszenie

 


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2016-12-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-29 14:17

rejestr zmian publikacji »

76.

Informacja

 


Załączniki: Rozmiar:
1.113 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2016-12-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-16
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-16 13:00

rejestr zmian publikacji »

77.

Odpowiedź na pytanie dotyczące dostawy bonów towarowych

 


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2016-12-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-09
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-09 10:40

rejestr zmian publikacji »

78.

Przetarg nieograniczony

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2016-12-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-07
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-07 08:59

rejestr zmian publikacji »

79.

Ogłoszenie


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2016-12-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-06
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-06 12:40

rejestr zmian publikacji »

80.

Ogłoszenie


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2016-11-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-23
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-23 14:28

rejestr zmian publikacji »

81.

Ogłoszenie


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2016-07-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-07-08
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-08 15:20

rejestr zmian publikacji »

82.

Ogłoszenie


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2016-06-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-06-24
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-24 12:41

rejestr zmian publikacji »

83.

Ogłoszenie


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2015-12-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-03-08
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-08 09:11

rejestr zmian publikacji »

84.

Ogłoszenie

 


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2015-12-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-12-15
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-15 14:54

rejestr zmian publikacji »

85.

Ogłoszenie


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2015-12-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-12-14
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-14 17:45

rejestr zmian publikacji »

86.

Zapytanie ofertowe

 


Załączniki: Rozmiar:
61.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2015-12-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-12-03
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-03 09:40

rejestr zmian publikacji »

87.

Zapytanie ofertowe

 


Załączniki: Rozmiar:
15.063 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2015-12-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-12-03
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-03 09:38

rejestr zmian publikacji »

88.

Zapytanie ofertowe

 


Załączniki: Rozmiar:
14.408 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2015-12-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-12-03
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-03 09:33

rejestr zmian publikacji »

89.

Zapytanie ofertowe

 


Załączniki: Rozmiar:
14.808 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2015-12-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-12-03
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-03 09:29

rejestr zmian publikacji »

90.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2015-11-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-11-25
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-25 08:35

rejestr zmian publikacji »

91.

Ogłoszenie


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2015-11-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-11-23
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-23 15:09

rejestr zmian publikacji »

92.

Zapytanie ofertowe

 


Załączniki: Rozmiar:
257.079 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2015-11-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-11-05
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-05 09:12

rejestr zmian publikacji »

93.

Ogłoszenie


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2013-06-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-06-21
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-21 13:54

rejestr zmian publikacji »

94.

Ogłoszenie w sprawie udziału w komisji konkursowej


Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) i ogłoszenia z dnia 27 maja 2013 roku o otwartym konkursie ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2013 roku Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że istnieje możliwość uczestniczenia osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie, w pracach komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację w/w zadania. 
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2013-06-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-06-05
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-05 14:29

rejestr zmian publikacji »

95.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert


Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami)  Miasto Jasło reprezentowane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23.X.2007 r. informuje o możliwości składania ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2013 roku. Zadanie to może być wykonywane przez podmioty, o których mowa w art. 25 ustawy o pomocy społecznej.  
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2013-05-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-05-27
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-27 13:17

rejestr zmian publikacji »

96.

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert

 


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2012-08-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-08-01
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-01 15:27

rejestr zmian publikacji »

97.

Ogłoszenie w sprawie udzialu w komisji konkursowej


Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) i ogłoszenia z dnia 5 grudnia 2011 roku o otwartym konkursie ofert na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, oraz specjalistycznych ustug opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2012 roku Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, ze istnieje możliwosc uczestniczenia osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie, w pracach komisji konkursowej powołanej do opiniowania zlożonych ofert na realizację w/w zadania.  
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2012-07-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-07-11
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-11 10:02

rejestr zmian publikacji »

98.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Działajac na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zmianami)  


Załączniki: Rozmiar:
1.103 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2012-07-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-07-02
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-02 10:57

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj