logo bip.gov.pl

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne / Ogłoszenia o konkursach ofert
1.

Ogłoszenie o zamówieniu FZ.261.4.18.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Psychoterapia dla uczestników projektu "Akademia Pełni Życia".


Załączniki: Rozmiar:
2.871 MB
2.338 MB
70.500 KB
34.500 KB
20.135 KB
20.563 KB
35.000 KB
20.418 KB
667.038 KB
163.151 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Anna Urban
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Urban
Data wytworzenia informacji: 2018-12-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-12-21
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-16 10:43

rejestr zmian publikacji »

2.

Ogłoszenie nr. FK.261.230.2018

Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle w 2019 r.Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Anna Urban
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Urban
Data wytworzenia informacji: 2018-12-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-12-07
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-16 10:49

rejestr zmian publikacji »

3.

Ogłoszenie w sprawie udziału w komisji konkursowej


Załączniki: Rozmiar:
222.724 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Anna Urban
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Urban
Data wytworzenia informacji: 2018-11-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-11-30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-30 14:49

rejestr zmian publikacji »

4.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie: usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług  opiekuńmczych świadczonych na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi.Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Anna Urban
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Urban
Data wytworzenia informacji: 2018-11-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-11-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-21 14:50

rejestr zmian publikacji »

5.

Ogłoszenie o zamówieniu FZ.261.3.24.ŻD

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi "Usługa kompleksowego zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów "ABC przedsiębiorczości dla 7 uczestników I edycji  projektu "Kreatywni i Samodzielni" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecvznym"


Załączniki: Rozmiar:
7.843 MB
52.000 KB
19.611 KB
20.317 KB
20.494 KB
3.660 MB
35.500 KB
53.000 KB
818.263 KB
204.313 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Anna Urban
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Urban
Data wytworzenia informacji: 2018-11-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-11-05
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-22 15:09

rejestr zmian publikacji »

6.

Ogłoszenie o zamówieniu FK.261.186.1.2018.ŻD

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi: „Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zatrudnionymi w MOPS w Jaśle w 2018r.”Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Urban
Data wytworzenia informacji: 2018-10-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-15
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-09 15:03

rejestr zmian publikacji »

7.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r. usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami psychicznymi.


Załączniki: Rozmiar:
482.771 KB
244.508 KB
268.480 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-10-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-08
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-31 15:30

rejestr zmian publikacji »

8.

Ogłoszenie o zamówieniu FZ.261.4.16.2018.ŻDPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Urban
Data wytworzenia informacji: 2018-10-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-01
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-23 14:35

rejestr zmian publikacji »

9.

Ogłoszenie o zamówieniu UE.261.5.22.2018.ŻD

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi Realizacja warsztatów świadomego rodzicielstwa w ramach projektu "Kierunek - Rodzina".Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Anna Urban
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-09-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-15 12:18

rejestr zmian publikacji »

10.

Ogłoszenie o zamówieniu UE.261.5.21.2018.ŻD

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi Zorganizowanie cateringu na warsztaty świadomego rodzicielstwa w ramach projektu 'Kierunek - Rodzina".Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Anna Urban
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Urban
Data wytworzenia informacji: 2018-09-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-16 12:19

rejestr zmian publikacji »

11.

Ogłoszenie o zamówieniu FK.261.170.1.2018.ŻD

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi Realizacja dogoterapii w ramach projektu socjalnego "Chcemy być razem".Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Anna Urban
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Urban
Data wytworzenia informacji: 2018-09-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-10 14:38

rejestr zmian publikacji »

12.

Ogłoszenie o zamówieniu FK.261.4.15.2018.ŻD

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne usługi Prelekcje w zakresie racjonalnego trybu życia dla uczestników projektu Akademia Pełni ŻyciaPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Anna Urban
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-09-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-13
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-01 13:50

rejestr zmian publikacji »

13.

ogłoszenie o zamówieniu FK.261.170.2018.KUM

Ogłoszenie o zamówienieniu  na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Realizacja dogoterapii w  ramach projektu  "Chcemy być razem"

 


Załączniki: Rozmiar:
1.267 MB
2.408 MB
54.500 KB
73.000 KB
16.834 KB
143.377 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Anna Urban
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Urban
Data wytworzenia informacji: 2018-08-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-29
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-12 15:06

rejestr zmian publikacji »

14.

ogłoszenie o zamówieniu FK.261.154.2.2018.ŻD

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi: Zorganizowanie i przeprowadzenie plenerowych warsztatów promujących zdrowy styl życia dla seniorów z terenu miasta Jasła.


Załączniki: Rozmiar:
1.863 MB
53.000 KB
18.484 KB
4.207 MB
71.500 KB
654.802 KB
152.224 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Anna Urban
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Urban
Data wytworzenia informacji: 2018-07-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-31
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-16 14:39

rejestr zmian publikacji »

15.

Ogłoszenie o zamówieniu UE.261.5.16.2018.ŻD

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi Realizacja Warsztatów terapeutycznych „Bądź sobą” dla dzieci i młodzieży uzależnionych lub zagrożonych negatywnymi zjawiskami społecznymi w ramach projektu „Kierunek – Rodzina”.


Załączniki: Rozmiar:
6.376 MB
2.880 MB
80.500 KB
59.500 KB
46.546 KB
46.904 KB
61.500 KB
19.996 KB
752.757 KB
175.067 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Urban
Data wytworzenia informacji: 2018-07-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-24
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-16 14:35

rejestr zmian publikacji »

16.

Ogłoszenie o zamówieniu nr UE.261.5.19.ŻD

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi Realizacja Warsztatów z zakresu technik efektywnego uczenia się „Ucz się inteligentnie” z modułem treningu radzenie sobie ze stresem oraz panowania nad emocjami w ramach projektu „Kierunek – Rodzina”


Załączniki: Rozmiar:
6.748 MB
2.946 MB
80.500 KB
60.500 KB
46.588 KB
47.010 KB
62.000 KB
19.995 KB
226.254 KB
725.202 KB
178.281 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Urban
Data wytworzenia informacji: 2018-07-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-24
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-14 09:04

rejestr zmian publikacji »

17.

Ogłoszenie o zamówieniu UE.261.5.17.2018.ŻD

Zorganizowanie cateringu podczas Warsztatów gospodarowania budżetem domowym z modułem racjonalnego gospodarowania żywnością w ramach projektu „Kierunek – Rodzina”


Załączniki: Rozmiar:
7.557 MB
3.423 MB
75.000 KB
60.000 KB
46.640 KB
47.120 KB
118.305 KB
114.820 KB
737.722 KB
171.583 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Urban
Data wytworzenia informacji: 2018-07-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-24
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-16 14:22

rejestr zmian publikacji »

18.

Ogłoszenie o zamówieniu UE.261.5.18.2018.ŻD

Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie warsztatów gospodarowania budżetem domowym z modułem racjonalnego gospodarowania żywnością w ramach projektu „Kierunek – Rodzina”


Załączniki: Rozmiar:
5.552 MB
2.623 MB
80.000 KB
60.000 KB
46.334 KB
46.664 KB
61.000 KB
19.700 KB
731.390 KB
170.164 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Urban
Data wytworzenia informacji: 2018-07-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-16 14:24

rejestr zmian publikacji »

19.

Ogłoszenie o zamówieniu UE.261.3.23.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - „Usługa przeprowadzenia indywidualnej diagnozy osobowościowej dla 1 uczestniczki I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”


Załączniki: Rozmiar:
3.514 MB
2.288 MB
77.000 KB
90.000 KB
19.955 KB
810.902 KB
211.295 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Urban
Data wytworzenia informacji: 2018-07-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-02 08:41

rejestr zmian publikacji »

20.

Ogłoszenie FK.261.154.1.2018.ŻD

Zorganizowanie i przeprowadzenie plenerowych warsztatów promujących zdrowy styl życia dla seniorów z terenu miasta Jasła


Załączniki: Rozmiar:
4.041 MB
1.675 MB
53.500 KB
71.500 KB
18.396 KB
154.168 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Urban
Data wytworzenia informacji: 2018-07-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-27 11:31

rejestr zmian publikacji »

21.

Ogłoszenie UE.261.5.15.2018.ŻD

Zapytanie ofertowe na wynajem pomieszczenia na warsztaty taneczne


Załączniki: Rozmiar:
4.323 MB
597.500 KB
60.000 KB
47.066 KB
47.365 KB
65.500 KB
698.869 KB
232.833 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-07-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-12
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-24 13:44

rejestr zmian publikacji »

22.

Ogłoszenie o zamówieniu UE.261.5.14.2018.ŻD

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi Realizacja Warsztatów tanecznych jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w ramach projektu „Kierunek – Rodzina”Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-07-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-24 13:25

rejestr zmian publikacji »

23.

Ogłoszenie o zamówieniu FK.261.124.2.2018.ŻD

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu wzmocnienia sprawności intelektualnej seniorów z terenu miasta Jasła. Działanie w ramach „Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2016-2020”. Cel szczegółowy I Ochrona zdrowia osób starszych Cel szczegółowy I 1. Zwiększenie dostępu do profilaktyki zdrowotnej. Zadanie: Wdrażanie nawyków zdrowego stylu życia wśród osób starszych.Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-07-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-18 11:50

rejestr zmian publikacji »

24.

Ogłoszenie


Załączniki: Rozmiar:
207.684 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-07-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-02
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-02 14:24

rejestr zmian publikacji »

25.

Ogłoszenie

Miasto Jasło Reprezentowane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23.X.2007 r. informuje o możliwości składania ofert na realizację w 2018 roku następujących zadań:

• usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-06-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-19 15:22

rejestr zmian publikacji »

26.

Ogłoszenie o zamówieniu UE.261.3.22.2018.ŻD

Usługa kompleksowego przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych zakończonych zewnętrznymi egzaminami państwowymi dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. następujących kursów zawodowych:

a) „Robotnik gospodarczy z uprawieniami w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji oraz sieci elektroenergetycznych do 1 kV” dla 3 osób

b) „Grafik komputerowy” dla 2 osób

c) „Pomoc kuchenna” dla 3 osób

d) „Opiekunka dziecięca” dla 2 osóbPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-06-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-10 16:19

rejestr zmian publikacji »

27.

Ogłoszenie o zamówieniu FK.261.131.2.2018.ŻD

Zorganizowanie i prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców wychowujących dzieci ze spektrum autyzmu z terenu Miasta Jasła


Załączniki: Rozmiar:
2.879 MB
1.606 MB
50.000 KB
72.000 KB
22.930 KB
657.406 KB
158.371 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-06-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-14
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-02 12:31

rejestr zmian publikacji »

28.

Ogłoszenie o zamówieniu FK.261.130.2.2018

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów twórczej aktywności oraz doskonalenia umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu.


Załączniki: Rozmiar:
2.979 MB
1.608 MB
50.500 KB
71.500 KB
19.951 KB
675.334 KB
165.116 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-06-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-14
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-02 12:39

rejestr zmian publikacji »

29.

Ogłoszenie o zamówieniu UE.261.3.21.2018.ŻD

Ogłoszenie o zamówieniu cateringu na warsztaty wizażu KISPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-06-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-13
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-28 19:39

rejestr zmian publikacji »

30.

Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie udziału w komisji konkursowej

 


Załączniki: Rozmiar:
185.874 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-06-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-11
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-11 14:44

rejestr zmian publikacji »

31.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Miasto Jasło reprezentowane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23.X.2007 r. informuje o możliwości składania ofert na realizację w 2018 roku następujących zadań:

a) specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi

b) specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi


Załączniki: Rozmiar:
346.169 KB
216.762 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-06-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-03 11:32

rejestr zmian publikacji »

32.

Ogłoszenie o zamówieniu FK.261.123.2018

Zorganizowanie i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla seniorów z terenu miasta Jasła. Działanie w ramach „Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2016-2020”. Cel szczegółowy IV.1: Poprawa efektywności lokalnego systemu wsparcia seniorów Zadanie: Rozwój poradnictwa specjalistycznego dla osób starszych w szczególności prawnego, psychologicznego.Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-05-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-25 20:38

rejestr zmian publikacji »

33.

Ogłoszenie o zamówieniu FK.261.124.2018

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu wzmocnienia sprawności intelektualnej seniorów z terenu miasta Jasła. Działanie w ramach „Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2016-2020”. Cel szczegółowy I Ochrona zdrowia osób starszych Cel szczegółowy I 1. Zwiększenie dostępu do profilaktyki zdrowotnej. Zadanie: Wdrażanie nawyków zdrowego stylu życia wśród osób starszych.Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-05-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-28 19:42

rejestr zmian publikacji »

34.

Ogłoszenie o zamówieniu FK.261.125.2018

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów patchworkowych dla seniorów z terenu miasta Jasła. Działanie w ramach „Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2016-2020”. Cel szczegółowy I Ochrona zdrowia osób starszych Cel szczegółowy I 1. Zwiększenie dostępu do profilaktyki zdrowotnej. Zadanie: Wdrażanie nawyków zdrowego stylu życia wśród osób starszych.Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-05-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-13 14:31

rejestr zmian publikacji »

35.

Ogłoszenie o zamówieniu FK.261.131.1.2018

Zorganizowanie i prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców wychowujących dzieci ze spektrum autyzmu z terenu Miasta JasłaPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-05-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-29
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-13 14:29

rejestr zmian publikacji »

36.

Ogłoszenie o zamówieniu FK.261.130.1.2018

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów twórczej aktywności oraz doskonalenia umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu


Załączniki: Rozmiar:
2.379 MB
1.608 MB
50.000 KB
71.500 KB
22.735 KB
148.383 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-05-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-29
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-07 07:46

rejestr zmian publikacji »

37.

Ogłoszenie o zamówieniu UE.261.3.20.2018.ŻD

Usługa przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z badaniem preferencji i zainteresowań (IPZ) oraz indywidualnego doradztwa zawodowego wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla 1 uczestnika I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym


Załączniki: Rozmiar:
5.482 MB
2.762 MB
81.500 KB
90.000 KB
827.521 KB
225.463 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-05-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-28
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-11 11:15

rejestr zmian publikacji »

38.

Ogłoszenie o zamówieniu UE.261.3.19.2018.ŻD

Usługa przeprowadzenia indywidualnej diagnozy osobowościowej dla 1 uczestnika I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.


Załączniki: Rozmiar:
3.246 MB
2.689 MB
77.000 KB
90.000 KB
794.105 KB
215.281 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-05-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-28
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-11 11:16

rejestr zmian publikacji »

39.

Ogłoszenie o zamówieniu UE.261.3.17.2018.ŻD

Usługa cateringu na „Nowy Ja – warsztaty wizażu” dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym


Załączniki: Rozmiar:
4.798 MB
3.887 MB
75.500 KB
738.020 KB
60.000 KB
288.147 KB
46.408 KB
276.906 KB
46.976 KB
370.358 KB
118.551 KB
668.812 KB
805.626 KB
312.329 KB
210.002 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-05-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-24
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-13 13:56

rejestr zmian publikacji »

40.

Ogłoszenie o zamówieniu UE.261.3.18.2018.ŻD

Usługa przeprowadzenia „Nowy Ja – warsztatów z wizażu” dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym


Załączniki: Rozmiar:
2.951 MB
79.500 KB
89.000 KB
5.436 MB
822.528 KB
212.005 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Urban
Data wytworzenia informacji: 2018-05-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-24
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-10 13:53

rejestr zmian publikacji »

41.

Informacja o wyborze

Postępowanie dot. opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Jasła


Załączniki: Rozmiar:
110.688 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-04-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-27 20:26

rejestr zmian publikacji »

42.

Ogłoszenie UE.261.5.13.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi dot. Prowadzenia zajęć w Sali doświadczania świata w ramach projektu Kierunek – RodzinaPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-04-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-04 10:37

rejestr zmian publikacji »

43.

Ogłoszenie UE.261.5.12.2018

Zapytanie ofertowe- wynajem sali doświadczania świataPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-04-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-24
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-04 10:36

rejestr zmian publikacji »

44.

Ogłoszenie UE.261.5.11.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. Zorganizowanie 3-dniowych, wyjazdowych warsztatów „Rodzic-Dziecko” Rola aktywnie spędzanego czasu wolnego w rodzinie – teoria i praktykaPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-04-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-24
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-10 10:10

rejestr zmian publikacji »

45.

Zapytanie ofertowe UE.261.5.9.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi na realizację poradnictwa specjalistycznego dla rodziców i dzieci „Po zdrowie” w zakresie psychologii dziecięcej.Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 0000-00-00
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-16 14:15

rejestr zmian publikacji »

46.

Zapytanie ofertowe UE.261.5.10.2018

Zapytanie ofertowe – wynajem pomieszczeń – II postępowanie.Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-04-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-08 15:13

rejestr zmian publikacji »

47.

Ogłoszenie o zamówieniu 547423-N-2018

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie wyjazdów do placówek kulturalnych dla uczestników projektu Akademia Pełni Życia.Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-04-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-08 15:16

rejestr zmian publikacji »

48.

Zapytanie ofertowe FK.261.96.2018

Zapytanie ofertowe na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Jasła na lata 2018-2024


Załączniki: Rozmiar:
1.527 MB
190.204 KB
88.396 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-04-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-13
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-13 15:09

rejestr zmian publikacji »

49.

Ogłoszenie o zamówieniu UE.261.5.8.2018

Ogłoszenie o zamówieniu - dogoterapiaPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-04-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-20 15:04

rejestr zmian publikacji »

50.

Zapytanie ofertowe UE.261.5.7.2018

Zapytanie ofertowe – wynajem pomieszczeńPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-04-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-19 13:46

rejestr zmian publikacji »

51.

Ogłoszenie o zamówieniu UE.261.3.16.2018.ŻDPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-16 11:25

rejestr zmian publikacji »

52.

Ogłoszenie o zamówieniu UE.261.5.6.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. „Realizacja zajęć dogoterapii dla uczestników projektu Kierunek – Rodzina”Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-10 15:52

rejestr zmian publikacji »

53.

Ogłoszenie UE.261.3.14.2018.ŻD

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI Usługa zorganizowania oraz przeprowadzenia zajęć z arteterapii dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-05 15:06

rejestr zmian publikacji »

54.

Ogłoszenie UE.261.3.15.2018.ŻD

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI Usługa przeprowadzenia kursu komputerowego dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społeczny.Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-05 15:04

rejestr zmian publikacji »

55.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

W postępowaniu nr UE.261.3.9.2018.ŻD pn. Usługa przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z badaniem preferencji i zainteresowań uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym


Załączniki: Rozmiar:
234.704 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-19 15:11

rejestr zmian publikacji »

56.

Informacja

Informacja z otwarcia ofert - posiłki dla uczestników projektu Akademia Pełni Życia


Załączniki: Rozmiar:
668.993 KB
240.827 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-20 17:41

rejestr zmian publikacji »

57.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne i inne szczególne usługi Usługa przeprowadzenia „ABC emocji” grupowych zajęć psychoedukacyjnych rozwijania inteligencji emocjonalnej dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-09 14:50

rejestr zmian publikacji »

58.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne i inne szczególne usługi Usługa przeprowadzenia zajęć grup samopomocowych dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-30 12:10

rejestr zmian publikacji »

59.

Informacja

Informacja z otwarcia ofert „Usługi przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z badaniem preferencji i zainteresowań uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”


Załączniki: Rozmiar:
811.492 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-15
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-15 15:16

rejestr zmian publikacji »

60.

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe nr UE.261.4.9.2018 – dostawa prasy, gier, płyt filmowych i książek.


Załączniki: Rozmiar:
2.393 MB
2.876 MB
271.603 KB
275.888 KB
354.464 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-12
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-12 15:26

rejestr zmian publikacji »

61.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Psychoterapia dla uczestników projektu "Akademia Pełni Życia"Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-21 14:07

rejestr zmian publikacji »

62.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Grupowa terapia zajęciowa dla uczestników projektu "Akademia Pełni Życia"Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-23 14:50

rejestr zmian publikacji »

63.

Przetarg nieograniczony UE.261.4.6.2018

Przetarg nieograniczony na transport osób niepełnosprawnychPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-08
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-23 14:38

rejestr zmian publikacji »

64.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu na posiłki dla uczestników projektu „Akademia Pełni Życia”Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-08
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-08 15:07

rejestr zmian publikacji »

65.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

„Usługa przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z badaniem preferencji i zainteresowań dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”


Załączniki: Rozmiar:
3.743 MB
600.808 KB
79.000 KB
433.087 KB
90.000 KB
2.704 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-06 16:19

rejestr zmian publikacji »

66.

Informacja

Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Usługa przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”


Załączniki: Rozmiar:
225.864 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-06 14:08

rejestr zmian publikacji »

67.

Informacja

Informacja o nieudzieleniu zamówienia pn. Usługa przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z badaniem preferencji i zainteresowań dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym


Załączniki: Rozmiar:
211.812 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-06 14:02

rejestr zmian publikacji »

68.

Informacja

Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Usługa przeprowadzenia warsztatów grupowych w zakresie kształtowania proaktywnej postawy na rynku pracy dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”


Załączniki: Rozmiar:
212.869 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-06 13:59

rejestr zmian publikacji »

69.

Informacja

Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Usługa przeprowadzenia indywidualnej diagnozy osobowościowej dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”


Załączniki: Rozmiar:
210.275 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-06 13:56

rejestr zmian publikacji »

70.

Ogłoszenie o zamówieniu - poradnictwo logopedyPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-03-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-02
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-19 14:52

rejestr zmian publikacji »

71.

Informacja

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu p.n. „Usługa przeprowadzenia warsztatów grupowych w zakresie kształtowania proaktywnej postawy na rynku pracy dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”


Załączniki: Rozmiar:
689.733 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-26 14:42

rejestr zmian publikacji »

72.

Informacja

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu p.n. „Usługa przeprowadzenia indywidualnej diagnozy osobowościowej dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”


Załączniki: Rozmiar:
705.748 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-26 14:37

rejestr zmian publikacji »

73.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne

Usługa przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z badaniem preferencji i zainteresowań dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym


Załączniki: Rozmiar:
3.653 MB
600.808 KB
79.000 KB
433.087 KB
90.000 KB
2.704 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-23
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-23 14:14

rejestr zmian publikacji »

74.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne

„Usługa przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”


Załączniki: Rozmiar:
3.500 MB
594.487 KB
77.500 KB
437.085 KB
91.000 KB
2.641 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-23
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-23 14:00

rejestr zmian publikacji »

75.

INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA w postępowaniu nr UE.261.3.6.2018

Pn. Usługa przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z badaniem preferencji i zainteresowań uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym


Załączniki: Rozmiar:
205.769 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-23
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-23 13:49

rejestr zmian publikacji »

76.

INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA w postępowaniu nr UE.261.3.7.2018

Pn. „Usługa przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”


Załączniki: Rozmiar:
207.765 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-23
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-23 13:47

rejestr zmian publikacji »

77.

Modyfikacja do ogłoszenia


Załączniki: Rozmiar:
1.019 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-22
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-22 15:32

rejestr zmian publikacji »

78.

Modyfikacja do ogłoszenia


Załączniki: Rozmiar:
1.136 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-22
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-22 15:33

rejestr zmian publikacji »

79.

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy suszu konferencyjnegoPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-01 13:41

rejestr zmian publikacji »

80.

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe dotyczące dostaw środków czystościPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-15
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-01 13:42

rejestr zmian publikacji »

81.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługa przeprowadzenia warsztatów grupowych w zakresie kształtowania proaktywnej postawy na rynku pracy dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym


Załączniki: Rozmiar:
4.236 MB
3.390 MB
77.000 KB
91.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-15
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-15 11:04

rejestr zmian publikacji »

82.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne „Usługa przeprowadzenia indywidualnej diagnozy osobowościowej dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”


Załączniki: Rozmiar:
4.115 MB
3.467 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-15
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-15 10:41

rejestr zmian publikacji »

83.

Ogłoszenie

Opracowanie i realizacja zajęć edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie aspektów psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie.Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-13
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-02 15:27

rejestr zmian publikacji »

84.

Ogłoszenie

Zorganizowanie i przeprowadzenie grupy wsparcia dla rodziców przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych z terenu miasta Jasła.Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-13
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-05 13:27

rejestr zmian publikacji »

85.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne „Usługa przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”


Załączniki: Rozmiar:
4.364 MB
2.771 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-08
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-08 15:27

rejestr zmian publikacji »

86.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi Usługa przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z badaniem preferencji i zainteresowań uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym


Załączniki: Rozmiar:
4.433 MB
2.840 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-08
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-08 15:23

rejestr zmian publikacji »

87.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne „Usługa przeprowadzenia indywidualnej diagnozy osobowościowej dla uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”


Załączniki: Rozmiar:
2.631 MB
3.500 MB
72.000 KB
88.500 KB
699.734 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-15 09:35

rejestr zmian publikacji »

88.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Przeprowadzenie indywidualnych oddziaływań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-01-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-31
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-05 14:36

rejestr zmian publikacji »

89.

Plan zamówień 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm. ), zwanej dalej ustawa Pzp, przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 roku


Załączniki: Rozmiar:
4.407 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-01-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-29
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-29 11:32

rejestr zmian publikacji »

90.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Terapia rodzin


Załączniki: Rozmiar:
2.175 MB
599.804 KB
598.000 KB
260.971 KB
60.000 KB
258.256 KB
45.014 KB
335.896 KB
45.354 KB
2.113 MB
145.058 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-01-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-05 15:26

rejestr zmian publikacji »

91.

Informacja

Informacja o wyniku postępowania ofertowego oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty


Załączniki: Rozmiar:
165.913 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-01-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-25
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-25 15:15

rejestr zmian publikacji »

92.

Informacja

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr FK.261.23.1.2018 pn. "Usługa cateringowa w postaci suszu konferencyjnego na spotkanie w dniu 27.01.2018 r."


Załączniki: Rozmiar:
608.630 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-01-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-23
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-23 16:17

rejestr zmian publikacji »

93.

Informacja

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr FK.261.24.1.2018 pn. "Usługa cateringowa na spotkanie w dniu 27.01.2018 r."


Załączniki: Rozmiar:
583.236 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-01-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-23
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-23 16:14

rejestr zmian publikacji »

94.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne

 

 

PRZEPROWADZENIE PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA RODZICÓW I DZIECI „PO ZDROWIE” W ZAKRESIE DIETETYKI

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-01-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-22
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-15 09:18

rejestr zmian publikacji »

95.

Ogłoszenie

Unieważnienie postępowania nr FK.261.85.2017


Załączniki: Rozmiar:
485.357 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-01-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-17 14:04

rejestr zmian publikacji »

96.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu usługi cateringowej na spotkanie w dniu 27.01.2018 r. 


Załączniki: Rozmiar:
1.293 MB
43.000 KB
60.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-01-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-16 17:11

rejestr zmian publikacji »

97.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu usługi cateringowej w postaci dostawy suszu konferencyjnego na spotkanie w dniu 27.01.2018 r.


Załączniki: Rozmiar:
1.094 MB
42.000 KB
60.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-01-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-16 17:06

rejestr zmian publikacji »

98.

Postępowanie w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie poradnictwa prawnego.


Załączniki: Rozmiar:
4.074 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-01-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-16 16:19

rejestr zmian publikacji »

99.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Załączniki: Rozmiar:
924.326 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2018-01-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-04
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-04 16:39

rejestr zmian publikacji »

100.

Ogłoszenie

 


Załączniki: Rozmiar:
1.243 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2017-12-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-12-29
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-29 14:36

rejestr zmian publikacji »

101.

Ogłoszenie


Załączniki: Rozmiar:
1.342 MB
17.735 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2017-12-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-12-22
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-22 09:46

rejestr zmian publikacji »

102.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę bonów


Załączniki: Rozmiar:
357.982 KB
15.495 KB
14.839 KB
14.516 KB
15.159 KB
14.146 KB
15.642 KB
16.881 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2017-12-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-12-11
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-11 11:53

rejestr zmian publikacji »

103.

Ogłoszenie


Załączniki: Rozmiar:
934.370 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2017-12-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-12-08
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-08 13:51

rejestr zmian publikacji »

104.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert


Załączniki: Rozmiar:
2.265 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2017-11-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-11-30
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-30 14:19

rejestr zmian publikacji »

105.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2017-10-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-23
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-23 14:47

rejestr zmian publikacji »

106.

Unieważnienie postępowania


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2017-10-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-23
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-23 14:45

rejestr zmian publikacji »

107.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2017-10-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-23
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-23 14:41

rejestr zmian publikacji »

108.

Ogłoszenie


Załączniki: Rozmiar:
1.298 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2017-10-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-10
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-10 16:16

rejestr zmian publikacji »

109.

Ogłoszenie w sprawie udziału w komisji konkursowej


Załączniki: Rozmiar:
919.558 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2017-09-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-13
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-13 15:25

rejestr zmian publikacji »

110.

ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert  


Załączniki: Rozmiar:
450.110 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2017-09-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-06
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-06 19:28

rejestr zmian publikacji »

111.

Ogłoszenie w sprawie udziału w komisji konkursowej


Załączniki: Rozmiar:
830.021 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2017-05-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-29
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-29 08:56

rejestr zmian publikacji »

112.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert


Załączniki: Rozmiar:
1.686 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2017-05-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-11
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-11 14:04

rejestr zmian publikacji »

113.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć fitness


Załączniki: Rozmiar:
8.664 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2017-04-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-26
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-26 17:25

rejestr zmian publikacji »

114.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć Nordic-Walking


Załączniki: Rozmiar:
1.869 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2017-04-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-26
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-26 17:20

rejestr zmian publikacji »

115.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń dla osób sprawujących opiekę nad osobami starszymi i zależnymi


Załączniki: Rozmiar:
2.242 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2017-04-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-26
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-26 17:18

rejestr zmian publikacji »

116.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń dla osób starszych z zakresu obsługi komputera i poruszaniu się po Internecie


Załączniki: Rozmiar:
9.572 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2017-04-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-26
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-26 16:33

rejestr zmian publikacji »

117.

Ogłoszenie

 


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2016-12-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-29 14:17

rejestr zmian publikacji »

118.

Informacja

 


Załączniki: Rozmiar:
1.113 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2016-12-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-16
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-16 13:00

rejestr zmian publikacji »

119.

Odpowiedź na pytanie dotyczące dostawy bonów towarowych

 


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2016-12-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-09
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-09 10:40

rejestr zmian publikacji »

120.

Przetarg nieograniczony

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2016-12-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-07
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-07 08:59

rejestr zmian publikacji »

121.

Ogłoszenie


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2016-12-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-06
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-06 12:40

rejestr zmian publikacji »

122.

Ogłoszenie


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2016-11-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-23
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-23 14:28

rejestr zmian publikacji »

123.

Ogłoszenie


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2016-07-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-07-08
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-08 15:20

rejestr zmian publikacji »

124.

Ogłoszenie


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2016-06-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-06-24
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-24 12:41

rejestr zmian publikacji »

125.

Ogłoszenie


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2015-12-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-03-08
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-08 09:11

rejestr zmian publikacji »

126.

Ogłoszenie

 


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2015-12-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-12-15
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-15 14:54

rejestr zmian publikacji »

127.

Ogłoszenie


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2015-12-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-12-14
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-14 17:45

rejestr zmian publikacji »

128.

Zapytanie ofertowe

 


Załączniki: Rozmiar:
61.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2015-12-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-12-03
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-03 09:40

rejestr zmian publikacji »

129.

Zapytanie ofertowe

 


Załączniki: Rozmiar:
15.063 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2015-12-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-12-03
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-03 09:38

rejestr zmian publikacji »

130.

Zapytanie ofertowe

 


Załączniki: Rozmiar:
14.408 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2015-12-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-12-03
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-03 09:33

rejestr zmian publikacji »

131.

Zapytanie ofertowe

 


Załączniki: Rozmiar:
14.808 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2015-12-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-12-03
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-03 09:29

rejestr zmian publikacji »

132.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2015-11-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-11-25
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-25 08:35

rejestr zmian publikacji »

133.

Ogłoszenie


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2015-11-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-11-23
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-23 15:09

rejestr zmian publikacji »

134.

Zapytanie ofertowe

 


Załączniki: Rozmiar:
257.079 KB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2015-11-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-11-05
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-05 09:12

rejestr zmian publikacji »

135.

Ogłoszenie


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2013-06-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-06-21
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-21 13:54

rejestr zmian publikacji »

136.

Ogłoszenie w sprawie udziału w komisji konkursowej


Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) i ogłoszenia z dnia 27 maja 2013 roku o otwartym konkursie ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2013 roku Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że istnieje możliwość uczestniczenia osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie, w pracach komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację w/w zadania. 
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2013-06-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-06-05
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-05 14:29

rejestr zmian publikacji »

137.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert


Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami)  Miasto Jasło reprezentowane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23.X.2007 r. informuje o możliwości składania ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2013 roku. Zadanie to może być wykonywane przez podmioty, o których mowa w art. 25 ustawy o pomocy społecznej.  
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2013-05-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-05-27
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-27 13:17

rejestr zmian publikacji »

138.

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert

 


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2012-08-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-08-01
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-01 15:27

rejestr zmian publikacji »

139.

Ogłoszenie w sprawie udzialu w komisji konkursowej


Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) i ogłoszenia z dnia 5 grudnia 2011 roku o otwartym konkursie ofert na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, oraz specjalistycznych ustug opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2012 roku Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, ze istnieje możliwosc uczestniczenia osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie, w pracach komisji konkursowej powołanej do opiniowania zlożonych ofert na realizację w/w zadania.  
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2012-07-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-07-11
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-11 10:02

rejestr zmian publikacji »

140.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Działajac na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zmianami)  


Załączniki: Rozmiar:
1.103 MB

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Za treść odpowiada: Tomasz Doktor
Osoba, która wprowadziła dane: Tomasz Doktor
Data wytworzenia informacji: 2012-07-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-07-02
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-02 10:57

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj