logo bip.gov.pl

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 143638
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 30270
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
 Dane teleadresowe   30270
 Dyrekcja MOPS   5687
 Przedmiot działalności i kompetencje   1759
Świadczenia realizowane przez MOPS
 Świadczenia realizowane przez MOPS   1648
  Świadczenia rodzinne   792
   Podstawa prawna świadczeń rodzinnych   531
   Ogólne informacje   651
   Zasiłek rodzinny   613
   Dodatki do zasiłku rodzinnego   592
   Świadczenia opiekuńcze   625
   Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka   592
   Druki   425
  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego   515
   Podstawa prawna świadczeń z funduszu alimentacyjnego   439
   Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego   441
   Kryteria i warunki udzialania pomocy   570
   Wymagane dokumenty   457
   Tryb załatwiania sprawy   481
   Druki do pobrania   309
   Aktualności   379
  Świadczenia z pomocy społecznej   758
   Podstawa prawna   502
   Cele pomocy społecznej   564
   Podmioty uprawnione do otrzymywania pomocy społecznej   584
   Przesłanki uzasadniające przyznanie pomocy społecznej   503
   Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej   609
   Warunki przyznawania świadczeń z pomocy społecznej   566
  Świadczenie rodzicielskie   229
  Dodatki mieszkaniowe   697
   Podstawa prawna dodatków mieszkaniowych   475
   Ogólne informacje o dodatku mieszkaniowym   476
   Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego   554
   Obliczenia dodatku mieszkaniowego   1043
   Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy   729
   Druki do pobrania   347
  Pomoc materialna dla uczniów   516
   Podstawa prawna pomocy materialnej dla uczniów   390
   Ogólne informacje pomocy materialnej uczniów   375
   Stypendium szkolne   414
   Zasiłek szkolny   377
   Ogłoszenia   394
   Druki   360
  Asystent rodziny   657
  działalność systemu pomocy społecznej   270
Administracja
 Struktura oranizacyjna MOPS   2110
 Oświadczenia majątkowe   1325
 Kierownicy jednostek opieki społecznej   2350
 Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle   1422
Prawo
 Statut prawny Ośrodka   1383
 Zarządzenia Dyrektora   1411
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o konkursach ofert   27349
Konsultacje
 Poradnictwo specjalistyczne   1289
Ogłoszenia
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze   16472
 Ogłoszenia o naborze na pozostałe stanowiska pracy   6971
 Pozostałe ogłoszenia   15360
Stan przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
 Kolejność załatwiania spraw   234
 Stan przyjmowanych i załatwianych spraw   234
Informacje nieudostępnione
 Komunikat   294
Kontrole zewnętrzne
 Dokumentacja z przebiegu kontroli   363
Rejestry, ewidencje i archiwa
 Rejestry   246
 Ewidencje   236
Majątek jednostki
 Informacje o stanie majątku   277
Inne
 Link do strony projektu "Czas na aktywność w mieście Jaśle"   1290
 Link do strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   1287
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza   1029
 Informacje dotyczące danych osobowych   541


wersja do druku drukuj