logo bip.gov.pl

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 157209
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 32563
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
 Dane teleadresowe   32563
 Dyrekcja MOPS   5877
 Przedmiot działalności i kompetencje   1791
Świadczenia realizowane przez MOPS
 Świadczenia realizowane przez MOPS   1704
  Świadczenia rodzinne   815
   Podstawa prawna świadczeń rodzinnych   537
   Ogólne informacje   660
   Zasiłek rodzinny   627
   Dodatki do zasiłku rodzinnego   598
   Świadczenia opiekuńcze   637
   Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka   596
   Druki   440
  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego   525
   Podstawa prawna świadczeń z funduszu alimentacyjnego   446
   Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego   448
   Kryteria i warunki udzialania pomocy   576
   Wymagane dokumenty   462
   Tryb załatwiania sprawy   489
   Druki do pobrania   313
   Aktualności   388
  Świadczenia z pomocy społecznej   769
   Podstawa prawna   509
   Cele pomocy społecznej   576
   Podmioty uprawnione do otrzymywania pomocy społecznej   589
   Przesłanki uzasadniające przyznanie pomocy społecznej   508
   Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej   621
   Warunki przyznawania świadczeń z pomocy społecznej   573
  Świadczenie rodzicielskie   242
  Dodatki mieszkaniowe   710
   Podstawa prawna dodatków mieszkaniowych   485
   Ogólne informacje o dodatku mieszkaniowym   482
   Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego   559
   Obliczenia dodatku mieszkaniowego   1051
   Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy   734
   Druki do pobrania   350
  Pomoc materialna dla uczniów   524
   Podstawa prawna pomocy materialnej dla uczniów   395
   Ogólne informacje pomocy materialnej uczniów   379
   Stypendium szkolne   418
   Zasiłek szkolny   381
   Ogłoszenia   402
   Druki   365
  Asystent rodziny   667
  działalność systemu pomocy społecznej   270
Administracja
 Struktura oranizacyjna MOPS   2166
 Oświadczenia majątkowe   1386
 Kierownicy jednostek opieki społecznej   2404
 Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle   1508
Prawo
 Statut prawny Ośrodka   1406
 Zarządzenia Dyrektora   1519
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o konkursach ofert   34114
Konsultacje
 Poradnictwo specjalistyczne   1322
Ogłoszenia
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze   17748
 Ogłoszenia o naborze na pozostałe stanowiska pracy   7170
 Pozostałe ogłoszenia   17073
Stan przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
 Kolejność załatwiania spraw   249
 Stan przyjmowanych i załatwianych spraw   249
Informacje nieudostępnione
 Komunikat   306
Kontrole zewnętrzne
 Dokumentacja z przebiegu kontroli   434
Rejestry, ewidencje i archiwa
 Rejestry   301
 Ewidencje   255
Majątek jednostki
 Informacje o stanie majątku   331
Inne
 Link do strony projektu "Czas na aktywność w mieście Jaśle"   1307
 Link do strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   1306
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza   1045
 Informacje dotyczące danych osobowych   559


wersja do druku drukuj