logo bip.gov.pl

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 166091
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 34070
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
 Dane teleadresowe   34070
 Dyrekcja MOPS   6038
 Przedmiot działalności i kompetencje   1823
Świadczenia realizowane przez MOPS
 Świadczenia realizowane przez MOPS   1758
  Świadczenia rodzinne   829
   Podstawa prawna świadczeń rodzinnych   547
   Ogólne informacje   667
   Zasiłek rodzinny   636
   Dodatki do zasiłku rodzinnego   602
   Świadczenia opiekuńcze   642
   Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka   599
   Druki   441
  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego   533
   Podstawa prawna świadczeń z funduszu alimentacyjnego   449
   Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego   452
   Kryteria i warunki udzialania pomocy   580
   Wymagane dokumenty   467
   Tryb załatwiania sprawy   494
   Druki do pobrania   314
   Aktualności   391
  Świadczenia z pomocy społecznej   781
   Podstawa prawna   513
   Cele pomocy społecznej   579
   Podmioty uprawnione do otrzymywania pomocy społecznej   594
   Przesłanki uzasadniające przyznanie pomocy społecznej   514
   Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej   626
   Warunki przyznawania świadczeń z pomocy społecznej   575
  Świadczenie rodzicielskie   253
  Dodatki mieszkaniowe   720
   Podstawa prawna dodatków mieszkaniowych   486
   Ogólne informacje o dodatku mieszkaniowym   483
   Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego   560
   Obliczenia dodatku mieszkaniowego   1053
   Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy   736
   Druki do pobrania   374
  Pomoc materialna dla uczniów   533
   Podstawa prawna pomocy materialnej dla uczniów   398
   Ogólne informacje pomocy materialnej uczniów   382
   Stypendium szkolne   423
   Zasiłek szkolny   384
   Ogłoszenia   404
   Druki   376
  Asystent rodziny   673
  działalność systemu pomocy społecznej   270
Administracja
 Struktura oranizacyjna MOPS   2204
 Oświadczenia majątkowe   1424
 Kierownicy jednostek opieki społecznej   2449
 Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle   1588
Prawo
 Statut prawny Ośrodka   1424
 Zarządzenia Dyrektora   1598
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o konkursach ofert   38206
Konsultacje
 Poradnictwo specjalistyczne   1350
Ogłoszenia
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze   18806
 Ogłoszenia o naborze na pozostałe stanowiska pracy   7305
 Pozostałe ogłoszenia   18188
Stan przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
 Kolejność załatwiania spraw   260
 Stan przyjmowanych i załatwianych spraw   268
Informacje nieudostępnione
 Komunikat   334
Kontrole zewnętrzne
 Dokumentacja z przebiegu kontroli   469
Rejestry, ewidencje i archiwa
 Rejestry   307
 Ewidencje   265
Majątek jednostki
 Informacje o stanie majątku   344
Inne
 Link do strony projektu "Czas na aktywność w mieście Jaśle"   1323
 Link do strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   1323
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza   1061
 Informacje dotyczące danych osobowych   573


wersja do druku drukuj