logo bip.gov.pl

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 131792
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 28168
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
 Dane teleadresowe   28168
 Dyrekcja MOPS   5545
 Przedmiot działalności i kompetencje   1730
Świadczenia realizowane przez MOPS
 Świadczenia realizowane przez MOPS   1609
  Świadczenia rodzinne   775
   Podstawa prawna świadczeń rodzinnych   525
   Ogólne informacje   643
   Zasiłek rodzinny   606
   Dodatki do zasiłku rodzinnego   586
   Świadczenia opiekuńcze   621
   Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka   588
   Druki   419
  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego   510
   Podstawa prawna świadczeń z funduszu alimentacyjnego   436
   Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego   437
   Kryteria i warunki udzialania pomocy   567
   Wymagane dokumenty   453
   Tryb załatwiania sprawy   476
   Druki do pobrania   306
   Aktualności   376
  Świadczenia z pomocy społecznej   741
   Podstawa prawna   497
   Cele pomocy społecznej   560
   Podmioty uprawnione do otrzymywania pomocy społecznej   579
   Przesłanki uzasadniające przyznanie pomocy społecznej   500
   Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej   602
   Warunki przyznawania świadczeń z pomocy społecznej   561
  Świadczenie rodzicielskie   217
  Dodatki mieszkaniowe   688
   Podstawa prawna dodatków mieszkaniowych   469
   Ogólne informacje o dodatku mieszkaniowym   470
   Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego   551
   Obliczenia dodatku mieszkaniowego   983
   Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy   724
   Druki do pobrania   343
  Pomoc materialna dla uczniów   511
   Podstawa prawna pomocy materialnej dla uczniów   386
   Ogólne informacje pomocy materialnej uczniów   371
   Stypendium szkolne   408
   Zasiłek szkolny   373
   Ogłoszenia   391
   Druki   356
  Asystent rodziny   644
  działalność systemu pomocy społecznej   270
Administracja
 Struktura oranizacyjna MOPS   2064
 Oświadczenia majątkowe   1256
 Kierownicy jednostek opieki społecznej   2302
 Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle   1324
Prawo
 Statut prawny Ośrodka   1356
 Zarządzenia Dyrektora   1325
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o konkursach ofert   22481
Konsultacje
 Poradnictwo specjalistyczne   1260
Ogłoszenia
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze   14135
 Ogłoszenia o naborze na pozostałe stanowiska pracy   6744
 Pozostałe ogłoszenia   14128
Stan przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
 Kolejność załatwiania spraw   217
 Stan przyjmowanych i załatwianych spraw   222
Informacje nieudostępnione
 Komunikat   271
Kontrole zewnętrzne
 Dokumentacja z przebiegu kontroli   330
Rejestry, ewidencje i archiwa
 Rejestry   223
 Ewidencje   229
Majątek jednostki
 Informacje o stanie majątku   262
Inne
 Link do strony projektu "Czas na aktywność w mieście Jaśle"   1278
 Link do strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   1277
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza   1015
 Informacje dotyczące danych osobowych   522


wersja do druku drukuj