logo bip.gov.pl

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 151757
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 31792
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
 Dane teleadresowe   31792
 Dyrekcja MOPS   5823
 Przedmiot działalności i kompetencje   1783
Świadczenia realizowane przez MOPS
 Świadczenia realizowane przez MOPS   1681
  Świadczenia rodzinne   804
   Podstawa prawna świadczeń rodzinnych   534
   Ogólne informacje   656
   Zasiłek rodzinny   621
   Dodatki do zasiłku rodzinnego   596
   Świadczenia opiekuńcze   633
   Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka   594
   Druki   433
  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego   521
   Podstawa prawna świadczeń z funduszu alimentacyjnego   443
   Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego   446
   Kryteria i warunki udzialania pomocy   573
   Wymagane dokumenty   460
   Tryb załatwiania sprawy   486
   Druki do pobrania   312
   Aktualności   384
  Świadczenia z pomocy społecznej   763
   Podstawa prawna   507
   Cele pomocy społecznej   571
   Podmioty uprawnione do otrzymywania pomocy społecznej   587
   Przesłanki uzasadniające przyznanie pomocy społecznej   505
   Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej   616
   Warunki przyznawania świadczeń z pomocy społecznej   569
  Świadczenie rodzicielskie   238
  Dodatki mieszkaniowe   704
   Podstawa prawna dodatków mieszkaniowych   480
   Ogólne informacje o dodatku mieszkaniowym   479
   Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego   556
   Obliczenia dodatku mieszkaniowego   1048
   Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy   731
   Druki do pobrania   348
  Pomoc materialna dla uczniów   522
   Podstawa prawna pomocy materialnej dla uczniów   392
   Ogólne informacje pomocy materialnej uczniów   377
   Stypendium szkolne   416
   Zasiłek szkolny   379
   Ogłoszenia   400
   Druki   364
  Asystent rodziny   663
  działalność systemu pomocy społecznej   270
Administracja
 Struktura oranizacyjna MOPS   2146
 Oświadczenia majątkowe   1366
 Kierownicy jednostek opieki społecznej   2384
 Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle   1472
Prawo
 Statut prawny Ośrodka   1392
 Zarządzenia Dyrektora   1482
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o konkursach ofert   31292
Konsultacje
 Poradnictwo specjalistyczne   1310
Ogłoszenia
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze   17269
 Ogłoszenia o naborze na pozostałe stanowiska pracy   7079
 Pozostałe ogłoszenia   16256
Stan przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
 Kolejność załatwiania spraw   240
 Stan przyjmowanych i załatwianych spraw   246
Informacje nieudostępnione
 Komunikat   303
Kontrole zewnętrzne
 Dokumentacja z przebiegu kontroli   405
Rejestry, ewidencje i archiwa
 Rejestry   294
 Ewidencje   245
Majątek jednostki
 Informacje o stanie majątku   326
Inne
 Link do strony projektu "Czas na aktywność w mieście Jaśle"   1303
 Link do strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   1297
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza   1038
 Informacje dotyczące danych osobowych   552


wersja do druku drukuj